Contactgegevens van de Meppeler Muiters

Boekingen:

Voor boekingen van ons koor of meer informatie, neem gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier of mail of telefoonnummers hieronder.

Herry Robaard, Voorzitter – 06-49004715

voorzitter@meppelermuiters.nl

Bij geen gehoor:
John Bremer , Secretaris- Telefoon: 06 54 35 00 17
secretaris@meppelermuiters.nl

meppelermuiters@gmail.com

Emailadres algemeen:
meppelermuiters@gmail.com

Bankgegevens:
Raborekening Meppeler Muiters NL82RABO0151.1760.86

Kamer van Koophandel:
04070857

Bestuur:

Bestuur Meppeler Muiters :

Gezinus Alingh (Penningmeester), John Bremer (Secretaris), Herry Robaard (Voorzitter),

Jannie Brouwer(Algemeen Bestuurslid), Bennie Koobs (Algemeen Bestuurslid)

Technische commissie:

De mannen van de Technische Commissie zijn een onmisbare factor als het koor ergens op een locatie een optreden moet verzorgen.

Deze mannen zijn altijd zeker anderhalf uur voor een optreden bezig met het opbouwen van de geluidsinstallatie, en van de digitale installatie voor de teksten etc.

Op de foto hiernaast (van links naar rechts):
Arie Oosterhof, Gezinus Alingh, Gerrit Vrieling , Herry Robaard, Bennie Koobs, John Bremer, Hilbert Emmink.