Contactgegevens van de Meppeler Muiters

Boekingen:

Voor boekingen van ons koor of meer informatie, neem gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier of mail of telefoonnummers hieronder.

Henk Smeenge
(0522) 491759 of 06 41 47 51 64

pr@meppelermuiters.nl

Bij geen gehoor:
John Bremer – Telefoon: 06 54 35 00 17
voorzitter@meppelermuiters.nl

Emailadres algemeen:
meppelermuiters@gmail.com

Bankgegevens:
Raborekening Meppeler Muiters NL82RABO0151.1760.86

Kamer van Koophandel:
04070857

Bestuur:

Bestuur Meppeler Muiters (van links naar rechts):

(Staand) :Gezinus Alingh (Penningmeester), John Bremer (Voorzitter), Herry Robaard (Secretaris)(niet op de foto), (Zittend):Hilbert Emmink (Vice Voorzitter)Nico Middelkoop (Algemeen Bestuurslid).

Technische commissie:

De mannen van de Technische Commissie zijn een onmisbare factor als het koor ergens op een locatie een optreden moet verzorgen.

Deze mannen zijn altijd zeker anderhalf uur voor een optreden bezig met het opbouwen van het podium, het opbouwen van de geluidsinstallatie, het in elkaar zetten van de tekstpalen etc.

Op de foto hiernaast (van links naar rechts):
Gezinus Alingh, Arie Oosterhof, Herry Robaard, Jan van der Wolde, Hilbert Emmink, Gerrit Vrieling
Seine Kok, Dirk Bakker.